Frisian Investors B.V.

Frisian Investors is een onderneming die sinds 2008 landbouwgrond aankoopt in Roemenië en hiervoor extra certificaten uitgeeft aan belangstellenden, vanaf minimaal €50.000,- De landbouwgrond is erg versnipperd in Roemenië en Frisian Investors wil - door middel van ruilverkaveling, doelgericht aankopen, verbetering van de kwaliteit van de landbouwgrond en het huren van extra grond - komen tot grotere en meer vruchtbare percelen. Frisian Investors verwacht dat deze landbouwgrond in Roemenië over tien jaar verdubbeld is in prijs. Het management bezit momenteel 40% van de certificaten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het management.

Actueel nieuws

LandAgra
Verdienen
Duurzaamheid
People
Planet
Profit
Media
Over ons
Nieuws
Contact