Frisian Investors B.V.

Frisian Investors is een onderneming die sinds 2008 landbouwgrond aankoopt in Roemenië en hiervoor extra certificaten uitgeeft aan belangstellenden, vanaf minimaal €50.000,-

De landbouwgrond is erg versnipperd in Roemenië en Frisian Investors wil - door middel van ruilverkaveling, doelgericht aankopen, verbetering van de kwaliteit van de landbouwgrond en het huren van extra grond - komen tot grotere en meer vruchtbare percelen.

Frisian Investors verwacht dat deze landbouwgrond in Roemenië over tien jaar verdubbeld is in prijs. Het management bezit momenteel 40% van de certificaten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het management.

Actueel nieuws

"Dit is een van de meest rustige investeringen die ik doe."
Menno Schuiringa
Lees het hele artikel over Frisian Investors in Nieuwe Oogst
(28 nov. 2020)

LandAgra
Verdienen
Duurzaamheid
People
Planet
Profit
Media
Over ons
Nieuws
Contact