Wat is het idee?

Vijf jaar geleden maakten zeven Friese ondernemers (boeren en investeerders) een zakentrip naar Roemenië om te onderzoeken of daar interessante investeringsmogelijkheden waren op landbouwgebied. Tijdens dat bezoek is heel Roemenië doorkruist en het viel op dat overal in dit land vruchtbare landbouwgrond lag, maar dat deze niet of inefficiënt werd gebruikt.

Het bleek niet eenvoudig om in Roemenië landbouwgrond aan te kopen. De grond is niet alleen versnipperd in kleine perceeltjes, maar daarnaast ook vaak nog verdeeld in deeleigendom door vererving, waardoor het aankoopproces veel tijd en geld vraagt.

Door de versnippering en het deeleigendom was en is de prijs van de grond nog steeds laag vergeleken met de rest van Europa. Daarop is besloten Frisian Investors B.V. op te richten en inmiddels is bijna 1.000 hectare in bezit.

LandAgra
Verdienen
Duurzaamheid
People
Planet
Profit
Media
Over ons
Nieuws
Contact